Tallinna mõõk

Vehklemisklubi ametlik koduleht

Eesmärk

Klubi tegevuse eesmärkideks on vehklemisspordiks soodsate tingimuste loomine, vehklemise viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning kehalise aktiivsuse tõstmine.

Eesmärkide täitmiseks klubi:

  • Koondab ja ühendab vehklemisest huvitatud isikuid Tallinnas;
  • Propageerib vehklemisspordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevuse vehklemisest huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
  • Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust vehklemise kui spordiala toetamiseks;
  • Korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad;
  • Korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlusteks;
  • Arendab koostööd teiste sama spordialaga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal harrastatava spordiala edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
  • Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja sõlmib sponsorlepinguid;
  • Autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone.