Tallinna mõõk

Vehklemisklubi ametlik koduleht

Majandamine

Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

  • Liikmemaksudest ja treeningtasudest;
  • Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
  • Toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  • Riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt;
  • Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustelt ja sponsorlepingutest.

Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.